ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Училищни документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс
Бланка Заявление за валидиране на компетентности и Информация за таксите, които се събират в системата на училищното образование - чл.7
Валидиране график изпити
Валидиране график консултации
Статут за номиниране и награждаване на ученици и педагогически специалисти
Стратегия 2021-2025г.
Училищен учебен план 1-ви клас
Училищен учебен план 2-ри клас
Училищен учебен план 3-ти клас
Училищен учебен план 4-ти клас
Училищен учебен план 5-ти клас
Училищен учебен план 6-ти клас
Училищен учебен план 7-ми клас
Правилник за дейността на училището
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи