ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Училищни документи

Прикачени документи

Дневен режим на институцията - втори учебен срок 2023/2024г.
Правилник за дейността на училището 2023-2024г.
Правилник за финансово и материално стимулиране на ученици в ОУ " Васил Левски" 2023-2024
Правилник за финансово и материално стимулиране на ученици в ОУ " Васил Левски" 2022-2023
Актуализирана Стратегия 2023-2024
Годишен план на ОУ "Васил Левски" 2023-2024
План за действие за възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари 2023-2024
Вътрешни правила за работна заплата 2023-2024г.
Програма ГЦОУД 2023-2024г.
Програма по НП -"Без свободен час" 2023-2024
БДП- Програма 2023-2024
План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти 2023-2024г.
Училищни учебни планове 1-ви А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 1-ви Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 2-ри А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 2-ри Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 3-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 3-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 4-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 4-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 5-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 5-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 6-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 6-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 7-ми А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 7-ми Б клас 2023-2024г.
Годишен план 2022-2023
Дневен режим на институцията
Програма ГЦОУД 2022-2023
Програма за личностно развитие 2022-2023
Правилник за вътрешен трудов ред
Правилник за дейността на училището 2022-2023
Програма за превенция на ранното напускане на училище