ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Училищни документи

Прикачени документи

Вътрешни правила за работна заплата 2023-2024г.
Програма ГЦОУД 2023-2024г.
Програма по НП -"Без свободен час" 2023-2024
БДП- Програма 2023-2024
План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти 2023-2024г.
Училищни учебни планове 1-ви А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 1-ви Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 2-ри А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 2-ри Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 3-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 3-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 4-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 4-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 5-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 5-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 6-ти А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 6-ти Б клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 7-ми А клас 2023-2024г.
Училищни учебни планове 7-ми Б клас 2023-2024г.
Годишен план 2022-2023
Стратегия 2022/2023г.
Дневен режим на институцията
Програма ГЦОУД 2022-2023
Програма за личностно развитие 2022-2023
Правилник за вътрешен трудов ред
Правилник за дейността на училището 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище