ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Важно!!!Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за периода от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г. вкл.

Във връзка със Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието  по предложение на Директора на РЗИ-Враца (заповед № РД01-275/20.10.2021 г.) всички ученици от І до VІІ клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за периода от 25.10.2021 г. до 05.11.2021 г. вкл.

За организацията на учебния ден в новите условия и повече информация - класните ръководители.