ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда Модул 3 „Културните институции като образователна среда“