ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

            

 

        

Модулът „Библиотеките като образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд и обогатяване, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/„кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици от I до VII клас с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

Наличието на съвременна училищна библиотека е от изключително значение, за да се осигури именно това – стимулираща среда за личностното, социалното и културното развитие на учениците.