ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

НП „Заедно за всяко дете“ Модул 2 Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

    Обучение учители- енърджайзъри игри               

Обучение за учители - игри енърджайзъри