ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Проект "Every country hides its own story" 2019-2021

 

                                                        

 

                                                                                                           

Проектът “Every country hides its own story”по програма Еразъм+ стартира през м. септември 2019 г.В него участват училища от 6 европейски държави.Координатор е Словакия,а другите участници са България,Гърция,Испания,Италия и Унгария.

Името на проекта„ Всяка страна крие своя история“ подсказва идеята-чрез опознаване на историческото и културно наследство на различни страни, в учениците да се възпита разбиране и толерантност към други страни в общото европейско семейство.С различни дейности и задачи те ще изучават историята и особеностите на своите собствени семейства,училище,град,регион и държава и запознавайки децата от други държави с тях ,ще се почувстват част от голямата европейска общност и ще научат  интересни неща за историята и културата на страните-партньори в проекта.

Дейностите по проекта имат за цел:

-Запознаване с културно-историческото наследство на отделни държави.

-Развиване на социалните и комуникативни умения на децата,дигитални умения и такива за събиране,обработка и представяне на информация.

- Повишаване на мотивацията за изучаване на чужд език и подобряване  на уменията за комуникация на английски език.

-Възпитание в толерантност и умения за работа в мултикултурна среда,едновременно отстоявайки собствената си идентичност и уважавайки тази на други хора,народи и нации в Европа.