ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Проект "Handy Hands - Happy Children" 2021 - 2024

https://sites.google.com/view/handy-hands-happy-children/home

 

                                                                            

Каквото чуя - забравям. Каквото виждам - помня. Какво правя - разбирам. " Децата са същества, които имат потенциала и желанието за работа с ръце още от раждането си. Изследванията показват, че практическата работа влияе върху развитието на двигателните умения и многозадачността, самоконтрола и търпението. Практическата работа не се използва достатъчно, което причинява проблеми с графомоторните умения, особено ръкописния. Това е резултат от повишено излагане на дигитално съдържание, заседнал начин на живот, писане на мобилни телефони и таблети. Поради тези проблеми с този проект искаме да реализираме партньорства с европейски училища, които имат опит в преподаването и прилагане на практически дейности в преподаването. Обменът на добри примери за преподаване ще се използва за прилагане на практическото обучение и по-добри резултати на учениците, както и по-голяма мотивация за учене. Целта е да се развие европейското измерение на училището, да се стимулира междукултурното съзнание за учители и ученици, както и за повишаване на мотивацията.

Цели:

    1. укрепване на капацитета на учителите и учениците в областта на обучението чрез работа и практически дейно;

  1. да насърчава практическата работа, научноизследователско, всеобхватно преподаване и учене и да насърчава активното участие в преподаването;
  2. да засилим екологичната осведоменост и отговорности към всички хора, околната среда и самите нас
  3. да развием предприемачески умения: иновации, независимост, постоянство, сътрудничество
  4. да подобрим качеството на работа на учители и ученици в училище и да обменим знания и умения за да ги включи в работата с ученици и училищните програми;
  5. да улеснява комуникацията на учители и ученици на английски език
  6. Да се учим от европейските колеги, да обменяме идеи, да научаваме за практики и тенденции и да ги прилагаме в нашите училищата;
  7. да повишим интереса на учениците към STEAM предметите и по-нататъшното професионално образование чрез практическо обучение

Партньори по проекта : Хърватия,България,Гърция,Италия,Румъния,Полша

                    

Снимки от първа транснационална среща в гр.Пакрац, Хърватия