ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

НП Осигуряване на съвременна образователна среда Модул Г „Културните институции като образователна среда“