ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул В „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“