ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

НП „Заедно в грижата за ученика“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап“