ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул 5 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата"