ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

                                                                             

 

 

ОУ "Васил Левски" - Враца работи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.