ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Проект "Growing up with Values from Storytelling" 2019-2021

                                                                                  

                             

                                                            

          

                                                     https://valuesfromstorytelling.eu/

 Проект "Да пораснеш с ценности разказвайки истории" има за цел да покаже на учениците важността на ценностите от ранна детска възраст. Възпитанието на ценности не е вече само отговорност на родителите, а и на училището. Разказвайки предварително избрани истории от държавите партньори по проекта, учинците развиват  своето въображение и стъпка по стъпка своя морален усет.

Всеки месец учениците се запознават с история свързана с определена ценност. Изпълняват определени задачи, рисуват, разсъждават,попълват въпросници. Учениците имат възможност да опознаят нови култури,традиции и обичаи, да обогатят езиковите си знания.

Партньори по проекта са :Португалия, България, Гърция, Румъния и Турция.

                          

                                 

Първа проектна среща 

в гр.Брага , Португалия