ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Ръководството

                                                                      

                                                    Румен Петков                                  Виолета Кирова

                                                            Директор                                          Зам. Директор