ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище

Проект "Find my ECHO in you " 2019-2022

      

                                                                                                             

 http://www.sendekiyankimikesfet.com/

 

Проектът по програма Еразъм + включва участници от училища в 4 държави-Турция,Полша,Северна Македония и България.

В днешния шарен,мултикултурен свят хората са различни и е важно да разбираме и да се отнасяме с уважение към всички .

Целта на проекта,основан на идеята за “respect for differences”,уважение към различията,е чрез различни проектни дейности да възпитаме и развием чувство на съпричастност в ученици,учители и родители.Да превърнем емпатията в неизменна част от ежедневието ни и училищния живот.Да намалим проявите на поведение,дискриминиращо различните ,а училището да е място,където всяко дете се чувства добре прието,разбирано и обичано.Да възпитаваме личности,чувствителни и съпричастни към всички околни в този многообразен свят.

 

                        

                              

 

Прикачени документи

"Find my Echo In You" - e-book