ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

История

Училището е дом на просветление...

 

Училище "Васил Левски" гр.Враца е открито на 15.09.1922г. в квартал "Медковец" в частната къща на Иван Николчов Минков.

То представлява две стаички в старата къща на улица "Бистрица" 3, сега "Райна Княгиня". По спомени къщата е съществувала до около 1970г.

В училището са учели момичета и момчета.Първите учители са Цветко Младенов и Тодорка Коритарска.

През 1939г.е построена сградата на училището с доброволен труд на хората от Медковец.Дворното място от 400кв.м. е дарено от Фило Пенов           

"Никога да не се забравят необикновените дела на обикновени и достойни хора от миналото, на нашите предци.

Направеното в името на образованието на децата от идните поколения, СЪГРАЖДАНЕТО на училище е съизмеримо с подвига на най-достойните синове на България посветили живота си на борбата за духовна свобода през хилядолетната ни история.

  Всички трябва да дадем частица от себе си за продължаване на светлите традиции и завети на дедите ни".

 

Училището носи името на една от най-обаятелните личности на Възраждането, на най-честните и предани синове на България -

Васил Иванов Кунчев - Левски.