ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Преподаватели

                                                           

Милена Ангелова                        Момчил Илиев-Ст. учител                           Таня Дацова- Ст.учител                     Сашка Иванова

Български език и литература      Физическо възпитание и спорт           Начален учител             Начален учител-ГЦОУД

                                  

Мария Генова -Ст.учител          Първан Димитров -Ст.учтел                   Стела Иванова               Моника Георгиева

Български език и литература     Изобразително изкуство                  Начален учител          Начален учител-ГЦОУД

                                

Наталия Николова-Ст.учител       Стефан Дацов-Ст.учител       Полина Василева-Ст.учител          Теодора Николова

Математика                              Информационни технологии           Начален учител              Начален учител-ГЦОУД

                                      

Цветана Буковска-Ст.учител           Силвия Коларска-Ст.учител             Добринка Лазарова             Петя Първанова

Маематика,Физика и астрономия    Начален етап,Английски език         Начален учител           Начален учител-ГЦОУД

                                    

Ирен Асенова-Ст.учител           Красимир Дакев               Веселка Коцева                            Моника Буковска

Биология и ЗО,Химия и ООС    Учител-ГЦОУД              Начален учител                       Начален учител-ГЦОУД

                                                  

Мариела Петрова-Ст.учител         Димитрина Христова                 Миглена Георгиева             Иванета Николаева

География и икономика,          Ст.учител,Учител ГЦОУД              Начален учител            Начален учител-ГЦОУД

История и цивилизации

                          

Росица Гергова-Ст.учител              Галин Снежанов                      Ивета Дончева-Ст.учител            Анна Тодорова

Английски език                                Медиатор                             Начален учител             Начален учител-ГЦОУД

 

                             

Людмила Цекова                             Нели Ангелова               Диана Дамянова-Ст.учител        Глория Тодорова-Ст.учител

Учител ГЦОУД                             Ресурсен учител                      Начален етап                       Начален етап