ОУ "Васил Левски" - град Враца
Иновативно училище
Основно меню

Нашето училище организира конкурс за детска рисунка с национално участие на тема: "Ти ни трябваш и днес, Апостоле!".
Очакваме вашите рисунки до 15.02.2024 год. на нашия адрес.
СТАТУТ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ВРАЦА
ж. к. „Младост”, тел./факс 092/62-21-46, 62-41-24, ou_v.levski@abv.bg
СТАТУТ
НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
ТИ НИ ТРЯБВАШ И ДНЕС, АПОСТОЛЕ!
ЦЕЛИ:
- Да стимулира развитието на детското творчество и въображение.
- Да се провокира творческият потенциал и родолюбивите чувства на младите хора.
- Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за личността на Апостола и събитията, свързани със живота и дейността му.
РЕГЛАМЕНТ:
1. Раздел – Рисунка
В конкурса могат да участват ученици от I-ви до XII-ти клас.
Всеки участник трябва да изпрати една рисунка по темата на конкурса с размери 35 х 50 см., без паспарту. Разрешава се използването на всякаква техника и средства – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж.
Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
• Първа група - 1- 4 клас.
• Втора група - 5 - 8 клас.
• Трета група - 9 -12 клас.
На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
- Трите имена на автора;
- Възраст;
- Училище;
- Телефон, e-mail;
- Попълнена декларация за публикуване на резултатите по образец.
СРОК:
1. Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 12 февруари 2024 г. на адрес: 3000 гр. Враца, ж. к. Младост, ОУ “Васил Левски“ - Враца. Конкурсните материали не се връщат, всички творби ще вземат участие в изложба.
Телефон за контакт: 092622146.
2. Компетентно жури ще отличи I, II и III място във всяка възрастова група с предметни награди и грамоти.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на ОУ „Васил Левски“ град Враца
Отличените участници ще бъдат наградени на 19.02.2024 г. /понеделник/ от 11:30 часа в Ритуалната зала на Община Враца.
Приложение: Декларация за информирано съгласие на участник.

Прикачени документи

Статут на конкурс (1).doc